Aktuality

Október 2022

Nezisková organizácia Dobrý dom po prvý raz udelila Ceny Archanjela Michala

Obdobie pandémie koronavírusu prinieslo množstvo nových výziev a nových hrdinov. Aj skúsenosti z tohto mimoriadne náročného obdobia boli inšpiráciou vzniku Ceny Archanjela Michala. Po prvý raz ich udeľovala staromestská nezisková organizácia Dobrý dom. Ocenila osobnosti a organizácie, ktoré v Starom Meste nezištne pomáhajú.

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo 29. septembra 2022, na deň Sv. Michala, v Pálffyho paláci.

Cena archanjela Michala patrí tím, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o pomoc iným v náročnej životnej situácii, prejavili ľudskosť, spolupatričnosť a empatiu. V Starom Meste ich nie je málo. „Cena Archanjela Michala je akousi symbolickou bodkou za zmysluplnými aktivitami, ktoré sme v tomto roku realizovali. Napríklad vďaka nášmu donorovi spoločnosti Lucron Group, a. s. sme podporili 24 verejnoprospešných projektov v sociálnej a humanitárnej oblasti, ale aj v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a kultúry. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhajú posúvať pomoc ďalej,“  hovorí riaditeľka neziskovej organizácie Dobrý dom Petra Balážová.

„Archanjel Michal je symbolom dobra, harmónie, pokoja a lásky, dáva silu a odvahu v čase obáv a neistoty,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. „Cena archanjela Michala je symbolickým odkazom na medenú plastiku majstra Petra Ellera, ktorá od roku 1758 zdobí Michalskú vežu a Prešporčanom pripomínala postavu svätého Archanjela Michala, ktorého vždy uctievali a prosili o pomoc i ochranu., budeme udeľovať tým, ktorí nezištne pomáhajú iným v náročných životných,“ doplnila.

Ocenenia Archanjela Michala získali:

– za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci Veronika Karšaiová, vedúca úseku opatrovateľstva a ošetrovateľstva, Zariadenie opatrovateľskej služby, Bratislava-Staré Mesto

– za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci Mgr. Pavol Sabela – štatutár OZ STOPA/streetwork

– za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci Mgr. Jozef Griač – štatutárny zástupca OZ IMOBILIO

– za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci Ľubomíra Slušná-Franz – zakladateľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu ACEC

– za prínos v oblasti zdravotníctva MUDr. Daniela Sejnová, PhD. – lekárka, onkologička a Ing. Petra Lipnická – riaditeľka pre stratégiu v MultiplexDX

– za prínos v oblasti kultúry Štefánia Kačalkováredaktora Rádiožurnálu RTVS

– a prínos v oblasti humanitárnej pomoci Nezisková organizácia Mareena a Maltézska pomoc Slovensko.

Výberová komisia bola zložená z troch členov správnej rady neziskovej organizácie Dobrý dom a s troch prizvaných osobností z kultúrno-spoločenského života. „Obetavosť a nasadenie, ktoré pri svojej práci nominovaní aj ocenení „anjeli“ odvádzajú, dnes nie je všade samozrejmosťou. Preto je dôležité všímať si týchto ľudí a vyzdvihnúť ich prácu,“ hovorí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská,ktorá bola popri Magde Vášaryovej a Pavlovi Čekanovi, jednou z prizvaných osobností komisie.

„Toto ocenenie je pre nás veľkým povzbudením do ďalšej práce. Sme radi, že Staré Mesto považuje pomoc utečencom a odídencom z iných krajín pri začleňovaní sa do spoločnosti za rovnako dôležitú, ako my. Staré Mesto je jednou z najmultikultúrnejším mestských častí Bratislavy, rozmanitosť nás však obohacuje, hľadanie prienikov je kľúčové,“ hovorípredsedníčka občianskeho združenia Mareena Michaela Pobudová.

Mojím životným poslaním je byť tu pre druhých. Vďačím za to prevažne môjmu osudu. Pôvodným povolaním som pôrodná asistentka, no mojou vysnívanou prácou je práca so seniormi. Mojím najväčším zadosťučinením je, keď vidím, že sú u nás v zariadení šťastní. Chce to veľa obety, nepoznám koniec pracovnej doby, ale mám tiež šťastie, že moji blízki vedia, že klienti sú u mňa na prvom mieste, povedalaVeronika Karšaiová, vedúca úseku opatrovateľstva a ošetrovateľstva v novom staromestskom Zariadení opatrovateľskej služby na Palárikovej.

Okrem ocenení Archanjela Michala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová odovzdala Ďakovné listy ďalším piatim osobnostiam:

Dana Grafiková – predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska, za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci

Mgr. art. Eva Malatincová, PhD. – pedagogička a zakladateľka Cirkevného konzervatória v Bratislave, za prínos v oblasti vzdelávania a kultúry

Andrej Mičunek – zakladateľ tanečného klubu spoločenských tancov TK Danube Bratislava, za prínos v oblasti sociálnej a humanitárnej pomoci a oblasti kultúry

Ing. Jana Dobrovičová – veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Staré Mesto, za prínos v oblasti humanitárnej pomoci

RNDr. Branislav Mamojka, CSc. – predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR, za prínos v oblasti zdravotníctva, sociálnej a humanitárnej pomoci.

Foto: Márius Bartoň a Barbora Jančárová

Zľava doprava sú: Jana Dobrovičová – veliteľka DHZ Bratislava – Staré Mesto • Zuzana Stavrovská – Komisárka pre osoby zo zdravotným postihnutím • Július Brichta – prezident Maltézska pomoc Slovensko • Štefánia Kačalková – redaktora Rádiožurnálu RTVS • Michaela Pobudová – predsedníčka OZ Mareena • Sahraa Karimi – režisérka, riaditeľka Afganfilmu, prišla prevziať cenu za Ľubomíru Slušnú-Franz – zakladateľku Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu ACEC • Alena Heribanová – moderátorka • Veronika Karšaiová – vedúca úseku opatrovateľstva a ošetrovateľstva, Zariadenie opatrovateľskej služby, Bratislava-Staré Mesto • Branislav Mamojka – predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR • Jozef Griač – štatutárny zástupca OZ IMOBILIO • Zuzana Aufrichtová – starostka MČ Bratislava-Staré Mesto • Dana Grafiková – predsedníčka Komory opatrovateliek Slovenska • Janka Langová – predsedníčka správnej rady Dobrý dom, n.o., • MUDr. Daniela Sejnová, PhD. – lekárka, onkologička • Petra Lipnická – riaditeľka pre stratégiu v MultiplexDX • Petra Balážová – riaditeľka Dobrý dom, n.o. • Eva Malatincová – pedagogička a zakladateľka Cirkevného konzervatória v Bratislave • Barbora Balunová – členka správnej rady • Marek Machata – člen správnej rady

September 2022

S finančnou podporou neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o. sa už podarilo zrealizovať tieto projekty

Na Hviezdoslavovom námestí sa 2.7. 2022 uskutočnil Kreafest – poďme spolu tvoriť. Tohto festivalu tvorivosti sa zúčastnili amatérski handmade  tvorcovia, ktorí prezentovali svoju tvorbu vo výstavných stánkoch a viedli tvorivé dielne. Bratislavčania, ktorí podujatie navštívili si mohli rôzne techniky vyskúšať a inšpirovať sa k vlastnej tvorbe. Tentokrát už 4. ročník organizoval Kreatívny klub LUNA a takáto atmosféra tam vládla:

Finančná podpora neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o. 1 700 eur.


Veľkému záujmu verejnosti sa tešila aj integrovaná súťaž v spoločenskom tanci „Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2022“, ktorú organizoval Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku. Rôzne zdravotne znevýhodnení tanečníci so svojimi partnermi roztancovali staromestskú Moyzesovu sieň 10.-12. júna 2022.

Finančná podpora neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o. 3 000 eur.


História je vraj najlepšou učiteľkou, inšpirovala aj Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, ktoré 28.5.-29.5. 2022 zorganizovalo štvrtý ročník dvojdňového podujatia pod názvom Mlieko & Med. Formou festivalového eventu, ktorého súčasťou boli prednášky a diskusie s odborníkmi pripomenulo históriu holokaustu a výročie štátu Izrael.

Finančná podpora neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o. 650 eur.


Zmysluplne využila dotáciu aj Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku. V dňoch 14.8. – 20.8. 2022 zorganizovali v nádhernom prostredí Liptova PLAVECKÝ KEMP pre deti s Downovým syndrómom. Tréneri plávania sa zamerali na zdokonaľovanie základného plaveckého výcviku hravou formou a medzi plávaním si deti spríjemnili chvíle hudobnými a tvorivými dielňami.

Finančná podpora neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o. 3 000 eur


Počas posledného júlového týždňa pripravila organizácia Mareena vo svojej záhradnej oáze na Jakubovom námestí detský letný tábor – Stretnutím k porozumeniu. Stretlo sa tu 22 detí vo veku od 5 do 11 rokov, pôvodom z rôznych krajín, Slovenska, Ukrajiny, Afganistanu, Indie, Kamerunu, Brazílie a mnohých ďalších. Mareene sa podarilo vytvoriť priestor pre nové zážitky, spoznávanie nových kamarátov a objavovanie krás, ktoré nás v Bratislave obklopujú. Deti absolvovali rôzne hry, súťaže a zdokonaľovali sa v slovenčine hravou formou.

Finančná podpora neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o. 1 100 eur.

Nezisková organizácia Dobrý dom, n.o. podporila v tomto roku 24 projektov v celkovej výške 32 000 eur. Výzva bola vyhlásená vďaka finančnej podpore spoločnosti Lucron Group, a. s.


Máj 2022

Dobrý dom, n. o. podporí 24 projektov v celkovej sume 32 000 eur

Do výzvy o poskytnutie dotácie, ktorú nezisková organizácia Dobrý dom vyhlásila vo februári tohto roka sa zapojilo 42 žiadateľov. Nezisková organizácia podporila viac ako polovicu z nich, celkovo 24 projektov, ktorým rozdelila sumu 32 000 eur.

V rámci výzvy bolo možné predkladať projekty zamerané na rôzne oblasti, tak, aby pokryli široké spektrum aktivít, ktoré majú potenciál obohatiť a skvalitniť život obyvateľom Starého Mesta.

V oblasti vzdelávania a výchovy Dobrý dom podporil 4 projekty v celkovej výške 5 340 eur, ďalších 10 850 eur získalo 9 projektov zameraných nakultúru a podporu voľnočasových a záujmových aktivít. Najviac projektov, ktoré sa budú realizovať vďaka dotácii Dobrého domu je z oblasti  humanitárnej starostlivosti a sociálnej pomoci, zníženia sociálnej nerovnosti, zdravotníctva a sociálnych služieb, celkovo ide o 10 projektov vo výške 15 810 eur.

Rôznorodosť a obsahové zameranie jednotlivých projektov vytvára priestor na to, aby sme pomohli čo najširšiemu spektru ľudí a zmysluplne podporili aj komunity so špecifickými potrebami.

Veríme, že aj vďaka tejto podpore sa nám spolu podaria veľké veci.

Prehľad všetkých projektov nájdete na https://www.dobry-dom.sk/dotacie/

Táto výzva bola vyhlásená vďaka finančnej podpore spoločnosti Lucron Group, a. s.
Ďakujeme.


Marec 2022

Nezisková organizácia Dobrý dom odovzdala materiálnu pomoc pre ľudí z Ukrajiny

Aj zbierka, ktorú organizovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s neziskovou organizáciou Dobrý Dom v dňoch od 21.3. do 25.3. potvrdila, že osudy Ukrajincov utekajúcich pred vojnou nám nie sú ľahostajné.

Nezisková organizácia Dobrý dom odovzdala v pondelok 28. marca 2022 zozbierané potraviny a drogériu Bratislavskej arcidiecéznej charite, Staromestským kultúrnym centrám a Staromestskej knižnici. Išlo o trvanlivé potraviny ako je trvanlivé mlieko, trvanlivé pečivo, jedlo v konzervách, čaje, kečup, instantné polievky, sušené ovocie ako aj šampóny, mydlá, detské zubné pasty, zubné kefky či detské plienky.

Zozbierané potraviny a drogériu bude Bratislavská arcidiecézna charita distribuovať ľuďom z Ukrajiny, ktorí našli dočasné útočisko v Bratislave. 

Časť potravín, ako sú detské výživy, piškóty a sladkosti sme odovzdali Staromestským kultúrnym centrám a Staromestskej knižnici, kde má Staré Mesto zriadené komunitné centrá pre deti z Ukrajiny.

Všetkým, ktorí do dobrovoľnej zbierky prispeli zo srdca ďakujeme.

Sunny Ukraine country flag with helping hand

Marec 2022

Staré Mesto a nezisková organizácia Dobrý dom, n.o. organizujú zbierku pre Ukrajinu. Veci poputujú do centier na Slovensku, aj do ukrajinského mesta Velikj Bicko

Potraviny drogéria, ale aj matrace, peračníky či omaľovánky. To všetko sú veci, ktoré chýbajú v ubytovacích zariadeniach pre Ukrajincov, komunitných centrách a najmä priamo na vojnou skúšanej Ukrajine.

Staré Mesto spolu s neziskovou organizáciou Dobrý dom n. o. preto vyhlásili ďalšiu zbierku.

„Zbierka je určená pre tri subjekty. Jedna časť pôjde Slovenskej katolíckej charite, ktorá vyzbierané veci odovzdá Ukrajincom na Slovensku. Ďalšie veci poputujú priamo na Ukrajinu do mesta Velikij Bicko, s ktorým máme nadviazanú spoluprácu a posledná časť zbierky je určená tak pre staromestské kultúrne centrá a Staromestskú knižnicu, kde máme zriadené komunitné centrá pre ukrajinské deti a ich príbuzných,“ upresnila starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Zbierka potrvá od utorka 22. 3. do piatku 25. 3. na nasledovných miestach:
• Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, denne od 9.00 do 19.00 h.
• Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, utorok, štvrtok od 8.00 do 15.00 h., streda od 8.00 do 17.00, piatok od 8.00 do 13.30 h.

Čo potrebujeme a komu to odovzdáme:

Slovenská katolícka charita – Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) v Bratislave
• trvanlivé mlieko
• jedlo v konzervách,
• trvanlivé pečivo,
• čaje,
• detské výživy,
• kečup,
• instantné polievky,
• balené vody,
• šampóny,
• mydlá,
• detské zubné pasty,
• zubné kefky,
• pracie prášky v menších baleniach

Mesto Velikij Bicko na Ukrajine
• posteľná bielizeň,
• deky,
• paplóny,
• karimatky,
• spacáky,
• uteráky/osušky,
• kozmetika pre mužov,
• termoponožky veľkosť 40 – 46

Staromestské kultúrne centrá a Staromestská knižnica, kde máme zriadené komunitné centrum pre deti z Ukrajiny:
• perá,
• omaľovánky,
• spoločenské hry,
• ceruzky a farbičky,
• peračníky,
• zošity,
• detské knihy v ukrajinčine

Zo srdca ĎAKUJEME.


Február 2022

Dobrý dom, n. o. podporí dobré projekty dotáciou

Potrebujete pomôcť v ťažkej životnej situácii? Máte dobrý nápad na projekt, ktorý môže v dobrom ovplyvniť alebo zmeniť životy iných? Vďaka dotácii z rozpočtu neziskovej organizácie Dobrý dom môžete byť o krok bližšie k jeho realizácii.

Dobrý dom, n. o. totiž zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie do maximálnej výšky 3 000 eur na jedného oprávneného žiadateľa.

O finančnú podporu v rámci tejto výzvy sa môžu uchádzať projekty v  oblasti humanitárnej starostlivosti a sociálnej pomoci, vrátane podpory v oblasti kvality života a zníženie sociálnej nerovnosti, ako aj podpory v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, v oblasti vzdelávania a výchovy, vrátane rozvoja kultúry, podpory voľnočasových a záujmových aktivít.

Využite príležitosť v spolupráci z Dobrým domom pomôcť dobrej veci.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je možné predkladať v termíne od 1. 2. 2022 do 30. 4. 2022. Komplexné informácie nájdete na https://www.dobry-dom.sk/dotacie/


Február 2022

Súťaž na výtvarné riešenie protokolárneho miesta

Bratislava sa konečne dočká protokolárneho miesta na počesť padlých vojakov. Staré Mesto vyhlásilo súťaž výtvarných návrhov Hrobu neznámeho vojaka, návrhy výtvarného riešenia je možné doručiť do 21. marca 2022.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila verejnú anonymnú výtvarnú súťaž návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická alebo právnická osoba, jednotlivec alebo kolektív autorov. Hrob neznámeho vojaka by mal vzniknúť na Rázusovom nábreží, medzi parčíkom a ikonickou budovou Propelleru…


Originálne suveníry slovenských umelcov v Propelleri

Dobrý dom, n.o. podporil ďalší projekt v oblasti kultúry a poskytol v Propelleri na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste priestor pre slovenský umelecký suvenír.

Cieľom platformy suvenir_contemporary art & craft je podporiť tvorbu súčasných slovenských suvenírov s umeleckou hodnotou. Zakladateľkou projektu je Nina A. Šošková, ktorú, ako sama hovorí, k myšlienke vytvorenia hodnotných umeleckých suvenírov inšpirovali letá strávené na chalupe v Čičmanoch. V rámci projektu „suvenir“ sa snaží dostať lokálne umenie bližšie k ľuďom. Autorské diela v podobe originálnych, dizajnových, umeleckých predmetoch, ktoré vznikajú v spolupráci s umelcami, skrývajú v sebe dôležité posolstvo. Reprezentujú Slovensko, jeho regionálne umelecké tradície, kreativitu a šikovnosť domácich umelcov a dizajnérov.

Po prvý raz sa projekt „suvenir“ odprezentuje v „kamennom“ priestore v Propelleri.  Ak máte záujem odniesť si, alebo darovať malý kúsok Slovenska v podobe originálneho suveníru, je to možné aj v súčasnej epidemiologickej situácii. Priestory Propelleru sa totiž premenili na galerijný výklad a výdajňu eshopu contemporary-suvenir.com. Cez okienko Vám ponúknu aj kávu a malé občerstvenie.

„Pop up suvenir“ nájdete v Propelleri od 3. do 29. decembra, denne od 11.00 do 19.00 hod.

Priestory Propelleru sa premenili na galerijný výklad a výdajňu eshopu contemporary-suvenir.com

November 2021

Dobrý dom podporuje zmysluplné projekty v humanitárnej oblasti

Dobrý dom, n. o. poskytol opäť priestor v Propelleri pre komunitnú kaviareň Mareena café. Ide o projekt občianskeho združenia Mareena, ktorého cieľom je poskytnúť pracovné príležitosti pre ľudí s udelenou medzinárodnou ochranou a cudzincov/ky, ktorí našli na Slovensku bezpečie a nový domov, ale majú problém v ňom nájsť zamestnanie.

V Mareena café  Vás obslúžia ženy z rôznych kútov sveta ako Kamerun, Somálsko či Afganistan. Môžete tu ochutnať zahraničné čaje, kávy a dezerty a tým podporiť integráciu ľudí s medzinárodnou ochranou do slovenskej spoločnosti.

Mareena café v Propelleri na Vajanského nábreží je otvorená celý mesiac november každý deň od 10:00 do 20:00. Viac informácií nájdete na: https://mareena.sk/podujatia


September 2021

Dobrý dom zrealizoval projekt „Revitalizácia budovy“, podporila ho

20. septembra 2021 Dobrý dom, n. o. ukončil druhú etapu prác v budove na Karpatskej ulici, ktorá spočívala v dekontaminácii a dezinfekcii priestorov. Projekt pod názvom „Revitalizácia budovy“ sa realizoval vďaka finančnej podpore z Nadácie SPP, ktorá na tento účel prispela sumou 10 000 eur.

Prvá etapa prác smerujúcich k sprevádzkovaniu budovy prebiehala v auguste v podobe vypratania znehodnoteného nábytku. Za pomoci  dobrovoľných hasičov z DHZO Bratislava- Staré Mesto, Dobrovoľného hasičského zboru Dúbravka a Devínsko-novoveského spolku dobrovoľných hasičov sa z budovy vyviezli 3 veľkokapacitné kontajnery znehodnoteného nábytku.

Dobrý dom v súčasnosti intenzívne hľadá možnosti optimálneho využitia budovy na Karpatskej ulici v súlade s jeho poslaním a štatútom.


September 2021

Dobrý dom spája – „Mareena café na Propelleri“

Občianske združenie Mareena v spolupráci s neziskovou organizáciou Dobrý dom, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto, vytvorili v Propelleri nádhernú jesennú kaviareň Mareena café, kde bude každý deň pripravovať nielen zahraničné a domáce kávy, čaje a pochutiny, ale aj zaujímavé podujatia, od diskusií, koncertov až po brunch-e.

Cieľom „Mareena café na Propelleri“ je poskytnúť priestor pre ľudí, ktorí na Slovensku našli svoj nový domov a prispievať tak k ich samostatnosti, sociálnej začlenenosti, ale aj prehlbovaniu vzťahov medzi Slovákmi a cudzincami.

„Mareena café na Propelleri“, kde môžete ochutnať variácie káv a čajov z rôznych kútov sveta, užiť si popoludnie priamo na Dunaji, spoznať nové krajiny, ľudí aj kultúry a podporiť tak šikovných a skúsených ľudí pri napĺňaní ich potenciálu v novej krajine nájdete od 6. do 19. septembra.

Program je zverejnený na: https://mareena.sk/podujatia


August 2021

Nezisková organizácia Dobrý dom začína s vypratávaním priestorov budovy na Karpatskej ulici

Nezisková organizácia Dobrý dom v spolupráci  s dobrovoľným hasičským zborom (DHZO Bratislava- Staré Mesto) začala  s vypratávaním znehodnoteného nábytku v budove na Karpatskej ulici. Dobrovoľní hasiči svojou ochotou a vysokým pracovným nasadením urobili v sobotu 7. augusta 2021 prvý krok k tomu, aby niekoľko rokov nefunkčná budova mohla slúžiť svojmu účelu. Po úplnom vyprataní budovy sa budú priestory dekontaminovať a dezinfikovať. Na tento účel prispela sumou 10 000 eur Nadácia SPP, ktorá podporila projekt neziskovej organizácie Dobrý dom pod názvom „Revitalizácia budovy.“


Júl 2021

Nezisková organizácia Dobrý dom je bližšie k napĺňaniu svojho poslania pomáhať

Poskytovanie všeobecne prospešných služieb, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti sociálnej prevencie a osvety je hlavným poslaním neziskovej organizácie Dobrý dom. Založila ju pred necelým rokom mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Predpokladom na to, aby sme sa v tejto oblasti posunuli dopredu a rozviazali ruky neziskovej organizácii Dobrý dom bolo uhradenie pohľadávok, ktoré zanechali bývalí majitelia objektu. Vďaka podpore mestskej časti má už Dobrý dom túto náročnú etapu za sebou.

Aktuálne sa venujeme obnove priestorov, ktoré sú mimoriadne znečistené. Vďaka 10-tisícovej podpore z Nadácie SPP Dobrý dom, n. o. získal finančné prostriedky  na ich nevyhnutnú dekontamináciu a dezinfekciu.

Našim dlhodobým cieľom je urobiť postupne z Dobrého domu miesto, ktoré bude využívané na sociálne, humanitárne, alebo vzdelávacie účely.