Darujte 2 % z dane


Darujte 2 % z dane neziskovej organizácii Dobrý dom a pomôžte nám pomáhať

Aj Vaše 2 % môžu pomôcť. Využite príležitosť sami rozhodnúť, ako zmysluplne by sa dala použiť táto čiastka z Vašich zaplatených daní. Pre štátny rozpočet je to kvapka v mori, ale pre niekoho, kto potrebuje pomoc, podporu, povzbudenie či príležitosť, je to neoceniteľný dar.
Dobrý dom, n.o. využije Vaše 2 % na podporu projektov v oblasti humanitárnej starostlivosti a sociálnej pomoci, vrátane podpory v oblasti kvality života a zníženia sociálnej nerovnosti, ako aj podpory v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, v oblasti vzdelávania a výchovy, vrátane rozvoja kultúry, podpory voľnočasových a záujmových aktivít.
Ďakujeme, že aj s Vašou podporou budeme môcť pomáhať a meniť životy iných.

Ako môžete poukázať 2 % z dane

Ak ste právnická osoba

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % alebo 2 % z dane jednému alebo aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 eur.
 2. Vypočítajte si Vaše 1 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 eur na jedného prijímateľa.
 3. V prípade ak:
  ak právnická osoba (obchodná spoločnosť, firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
  ak právnická osoba (obchodná spoločnosť, firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 4. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Názov: Dobrý dom, n. o.
  Právna forma: nezisková organizácia
  IČO: 53266064
  Ulica: Karpatská 3112/24
  Mesto: Bratislava
  PSČ: 811 05
 5. Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú priamo daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.


Ak ste zamestnanec, ktorému robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ

 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (ďalej len „Potvrdenie“)
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 eur.
  3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali (ďalej len „Potvrdenie o dobrovoľníckej práci“). Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je povinnou prílohou daňového priznania.
 4. Vypíšte Vyhlásenie, doplňte sumu, ktorú chcete poukázať a v príslušnom riadku uveďte naše údaje:
  Názov: Dobrý dom, n. o.
  Právna forma: nezisková organizácia
  IČO: 53266064
  Ulica: Karpatská 3112/24
  Mesto: Bratislava
  PSČ: 811 05
 5. Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú priamo daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, prípadne aj spolu s Potvrdením o dobrovoľníckej práci, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost


Ak ste fyzická osoba, ktorá si robí daňové priznanie sama

 1. Vypočítajte si Vaše:
  2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 eur pre prijímateľa.
  3 % z dane z príjmov fyzickej osoby, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je povinnou prílohou daňového priznania.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Názov: Dobrý dom, n. o.
  Právna forma: nezisková organizácia
  IČO: 53266064
  Ulica: Karpatská 3112/24
  Mesto: Bratislava
  PSČ: 811 05
 3. Číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú priamo daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie, prípadne aj s Potvrdením o dobrovoľníckej práci, doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost


Pripomíname, že v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.